Werkvorm! Samenwerkend leren en grip op groepsgedrag in de klas.

De afgelopen weken ben ik samen met mijn mentorklas en mijn duo-mentor het nieuwe jaar gestart. Op Guido doen we dat met zogenaamde Gouden Weken. Weken waarin we met alle klassen in zoveel mogelijk lessen ook aandacht willen hebben voor het groepsproces, voor hoe we SAMEN met elkaar als leraren en leerlingen op een prettige manier kunnen leren.

In mijn VMBO 2 is inmiddels duidelijk sprake van de ‘storming-fase’. Er is veel onrust, de klas is nog niet echt in de plooi gevallen, zou je kunnen zeggen. We zijn het jaar begonnen met een 24-uurs kamp bij de scouting in Nijmegen. Samenwerken aan kennismakingsactiviteiten, vuurtje stoken, eten, en (niet) slapen. Dat was goed. En dat was genieten.

Nu we een aantal weken verder zijn, zijn we begonnen met het werken aan gezamenlijke gedragsafspraken.

De werkvorm die ik daarvoor heb gebruikt, deel ik graag met jullie.

Verdeel de klas in groepen. Laat de groepen positieve gedragsafspraken formuleren op A3-vellen. (10 minuten)

2. Schuif de opbrengst een tafelgroep door en laat feedback/aanvullingen, etc. geven.

3. Verzamel de A3’s en maak er 1 lijst met afspraken van op basis van de input van de klas.

Tot zover niet veel bijzonders denk ik. We hebben allemaal zo onze manieren om met de klas het gesprek aan te gaan over hoe we het graag geregeld zien in de klas. Dit jaar heb ik echter een vervolgopdracht toegevoegd die je af en toe ook kunt herhalen en die je helpt om samen met de klas een beetje scherp te krijgen waar de aandacht naar uit moet gaan om de gewenste sfeer in de klas te verbeteren:

4. Deel de lijst met afspraken uit. In het geval van mijn klas zijn dit er 8. Laat de leerlingen individueel een weging geven aan iedere afspraak op basis van: Hoe goed vind je dat het met deze afspraak gaat op een schaal van 1 tot 8, waarbij men elk getal maar 1 keer mag noemen.

5. Reken op basis van de uitkomsten van de leerlingen de gemiddeldes uit. De afspraken waar het laagst op gescoord wordt, maak je bespreekbaar en je maakt afspraken met de groep om juist op dat gebied verbeteringen aan te brengen.

De stappen 4 en 5 kun je gedurende het jaar een aantal keren herhalen, zodat je ook de trends een beetje in de gaten kunt houden.

Recente berichten

Tags

Geschreven door:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *