Na basisonderwijs komt ook Voortgezet Onderwijs in actie.

Vandaag biedt #VOinactie haar manifest aan bij een delegatie van de Tweede Kamer in Den Haag.

Frans van Haandel en ik schreven er onderstaand opiniestuk over, waarnaar wordt verwezen in het NRC.

Tijd voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs. Minder lessen per week en de aanval inzetten op het lerarentekort. 

Wij zijn ons als leraren in het voortgezet onderwijs bewust van de grote verantwoordelijkheid die op onze schouders ligt.
Elke dag werken we met jonge mensen aan hun toekomst. Als leraren in het voortgezet onderwijs hebben wij dan ook een prachtberoep.
Toch dreigt dat beroep zijn glans te verliezen.
De afgelopen decennia wordt van het onderwijs meer en meer verlangd, terwijl leraren veel te weinig betrokken worden bij de besluitvorming.
Mislukte onderwijsvernieuwingen, gedoe rond examens, de rekentoets, de invoering van Passend Onderwijs en ga zo maar door.
Investeringen die de overheid doet in onderwijs, komen bovendien nauwelijks terecht bij de leraar en zijn klas.
Keer op keer worden leraren zo belast met nieuwe werkzaamheden en veranderingen waarbij zij zich niet betrokken voelen.
Gevolg? Een toegenomen werkdruk waardoor een op de vier docenten kampt met burn-outklachten, een steeds minder aantrekkelijk beroep en dus een steeds groter lerarentekort.
Dit geldt met name voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en klassieke talen.[1]

Dat moet anders en daarom komen wij als leraren uit het voortgezet onderwijs vandaag samen met onze leerlingen (het LAKS) met een manifest dat concrete maatregelen voorstelt om de situatie te verbeteren.

Om onderwijs te verzorgen van voldoende kwaliteit is het van belang dat leraren minder lessen geven per week.
Als we kijken naar het buitenland, zie je dat leraren daar fors minder les geven dan de norm van 25 lessen per week die in Nederland wordt gehanteerd: 20 lessen per week is het Europees gemiddelde.
Leraren in de best-presterende landen geven nog minder les dan dat gemiddelde van 20 lessen per week. Minder lessen per week kunnen dus leiden tot beter onderwijs: tijd voor kwaliteit.
Vorig jaar al nam de Tweede Kamer een motie aan om te onderzoeken hoe ook in Nederland docenten in het voortgezet onderwijs voortaan maximaal 20 uur per week voor de klas zouden kunnen staan zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de kwaliteit van het onderwijs[2]. Het moet echter niet bij onderzoek blijven.
In plaats van naar elkaar te wijzen, is het nu tijd om voorstellen uit te werken om daadwerkelijk verbetering te bereiken.

Want dit is maar één maatregel om de ervaren werkdruk terug te dringen en het beroep van leraar weer aantrekkelijker te maken.
Er is echter meer nodig, want het lerarentekort zal de komende jaren drastisch verder oplopen.
Nu al kunnen voor bepaalde vakken geen bevoegde docenten meer gevonden worden.
Binnen enkele jaren zullen bepaalde vakken helemaal niet meer onderwezen worden.
Het is daarom onbegrijpelijk dat het terugdringen van het lerarentekort geen aandacht krijgt in het regeerakkoord.
De volle omvang van dit probleem lijkt maar niet door te dringen.
Ook daarom is het van belang dat leraren weer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun onderwijs en daadwerkelijk betrokken worden bij besluitvorming erover op alle niveaus.
Leraren weten wat er speelt en staan daarom nu samen met leerlingen op om het tij te keren.
Samen met een vertegenwoordiging van onze leerlingen (het LAKS) biedt VOinActie daarom onder het motto Tijd voor kwaliteit ons manifest aan in Den Haag.

Namens VOinActie,

Frans van Haandel, docent Wiskunde VO
Henk ter Haar, docent Nederlands VO

[1] https://www.meesterbaan.nl/tekortvakken/p/23

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/07/meerderheid-kamer-steunt-motie-over-20-uur-les-voor-docenten-a1406707

 

 

 

Recente berichten

Tags

Geschreven door:

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *